KletsMail

kletsmailkop

Kletsmail mei 2020 Hoe wil jij dat de nieuwe skiffs gaan heten?

Kletsmail Lockdown special mei 2020

Kletsmail maart 2020

Kletsmail februari 2020

Kletsmail oktober 2019

kletsmail juli 2019

Kletsmail april 2019

Kletsmail januari 2019

Kletsmail september 2018

Kletsmail mei 2018

Kletsmail maart 2018

Kletsmail december 2017

Kletsmail oktober 2017

Kletsmail laatste jubileumtocht 29 september 2017

Kletsmail Drakenboten en BBQ 16 september 2017

Kletsmail juni 2017

Kletsmail Jubileumactiviteiten Roeivereniging De Meije 45 jaar

Kletsmail februari 2017

 

Archief