Betonning op hoofdvaarroute Nieuwkoopse Plassen

Begin volgende week, vanaf 20 mei 2019, wordt betonning aangebracht op de hoofdvaarroute over de Nieuwkoopse Plassen van sluis naar sluis.
Dit i.v.m.de duidelijkheid voor de passanten en andere onbekenden van de Nieuwkoopse Plassen.
Ook is dit van belang voor de gemeente over mogelijke claims: binnen de vaarroute is de gemeente verantwoordelijk en daar buiten iedere individuele schipper.