Materiaal- en klusdag zaterdag 9 juni 2018

De jaarlijkse materiaal- cq. klusdag komt er weer aan. De Materiaalcommissie hoopt op weer een grote opkomst.
Veel handen maken licht werk!