Vereniging

Roeivereniging De Meije is een vereniging met ongeveer 130 leden.

De contributie voor 2019 bedraagt € 250,00.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
voorzitter                      Carla Tavenier-Kok   voorzitter@rvdemeije.nl             0172 57 33 51
secretaris                       Karin Verlaan            secretaris@rvdemeije.nl              0297 52 43 43
penningmeester            Nick Bliekendaal        penningmeester@rvdemeije.nl   06 51 70 99 92
materiaalcommissaris  Haico Volkers             materiaalcie@rvdemeije.nl          0172 57 51 21
wedstrijdcommissaris  Michel Hamers           wedstrijdcie@rvdemeije.nl

Correspondentieadres Roeivereniging De Meije
Postbus 56
2421 AB Nieuwkoop.

Statuten van de vereniging bijgewerkt per september 2017.

Huishoudelijke reglement.

Kamer van koophandel registratienummer 40449518.