Vereniging

Roeivereniging De Meije is een vereniging met ongeveer 140 leden.

Voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt de contributie € 267,00 voor seniorleden. Voor jeugdleden is de jaarcontributie iets lager.

Correspondentieadres Roeivereniging De Meije
Postbus 56
2421 AB Nieuwkoop.

Registratienummer Kamer van koophandel 40449518.

Statuten van de vereniging bijgewerkt per september 2017.

Huishoudelijke reglement.

voorzitter
Carla Tavenier-Kok  
voorzitter@rvdemeije.nl 0172 57 33 51
secretaris
Karin Verlaan
secretaris@rvdemeije.nl 0297 52 43 43
penningmeester
Nick Bliekendaal
penningmeester@rvdemeije.nl06 51 70 99 92
materiaalcomm.
Haico Volkers
materiaalcie@rvdemeije.nl0172 57 51 21
wedstrijdcomm.
Michel Hamers 
   wedstrijdcie@rvdemeije.nl