Vereniging

voorzitter Jan-Willem Meertens voorzitter@rvdemeije.nl 06-53427820
secretaris Karin Verlaansecretaris@rvdemeije.nl 0297 52 43 43
penningmeester Nick Bliekendaalpenningmeester@rvdemeije.nl06 51 70 99 92
materiaalcommissaris Haico Volkersmateriaalcie@rvdemeije.nl0172 57 51 21
wedstrijdcommissaris Michel Hamers  wedstrijdcie@rvdemeije.nl

Roeivereniging De Meije is een vereniging met ongeveer 140 leden.

Voor het verenigingsjaar 2020/2021 bedraagt de contributie € 267,00 voor seniorleden. Voor jeugdleden is de jaarcontributie iets lager.

Correspondentieadres Roeivereniging De Meije
Postbus 56
2421 AB Nieuwkoop.

Registratienummer Kamer van koophandel 40449518.

Statuten van de vereniging bijgewerkt per september 2017.

Huishoudelijke reglement.