Lid worden

Het lidmaatschap van Roeivereniging De Meije is in principe open voor iedereen. Leden beneden 18 jaar worden aangemerkt als jeugdlid. U kunt ook leren roeien bij de roeivereniging. U krijgt dan uitgebreide instructie door ervaren roeiers. De instructieperiode wordt afgesloten met een proef van bekwaamheid.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene ledenvergadering. Voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt de contributie € 267,00 voor seniorleden. Voor jeugdleden is de jaarcontributie iets lager.

Voor informatie kunt u een mail sturen naar de secretaris van de vereniging: secretaris@rvdemeije.nl
Voor het aanmelden als lid kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Het  ingevulde formulier kunt u per mail sturen aan de secretaris, of printen en meenemen naar de vereniging.